กิจกรรม ” หมวกกันน็อคเพื่อน้อง”

บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่เอเซีย จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการ “หมวกกันน็อคเพื่อน้อง” เนื่องจากทางองค์กรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหมวกกันน็อค และต้องการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้าย